Espen Tønnessen

EspenEspen arbeider i dag som Fagsjef for trening i Olympiatoppen. De siste 15 årene har Espen forelest omkring 200-400 timer per år i treningslære og friidrett ved Norges idrettshøgskole, og andre høgskoler og universiteter i Norge. Tilbakemeldingen på hans undervisning er svært god. Det fremheves at han har god oversikt over relevant forskningslitteratur, mye praktisk erfaring, gode pedagogiske ferdigheter og evnen til å kople forskningsbasert kunnskap mot beste praksis for utøvere på ulike nivå. Han har blant annet vært trener og utøver på høyt nivå innen friidrett, og fungert som juniorlandslagstrener i 9 år. I denne perioden var han personlig trener for fem utøvere som deltok i internasjonale mesterskap (EM og VM) i friidrett på junior- og seniornivå. Espen har skrevet 8 lærerbøker om utholdenhetstrening, styrketrening, friidrettstrening og langrennstrening. Han har i tillegg forsket og publisert 18 vitenskapelige forskningsartikler om trening og prestasjon.

Espen har spesialkompetanse innenfor følgende fagområder:

  • Arbeidskravsanalyser og kapasitetsprofiler
  • Utholdenhetstrening på alle nivåer
  • Styrketrening på alle nivåer
  • Spenst og hurtighetstrening på alle nivåer
  • Periodisering og planlegging av trening på kort og lang sikt
  • Formtopping
  • Høydetrening og akklimatisering til høyde
  • Treningsdokumentasjon (OLT-dagbok) og analyse av utført trening
  • Kvalitetssikring av den helhetlige treningsprosessen

Søk om opptak