Jonny Hisdal

Jonny

Jonny Hisdal – Doktorgrad i fysiologi (PhD) fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo Jonny har siden 2001 arbeidet som fysiolog ved sirkulasjonsfysiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Aker. Der arbeider han som fysiolog og forsker, og for tiden veileder han 5 doktorgradsstudenter. Jonny er også ansatt som 1.amanuensis (20%) ved Norges Idrettshøyskole der han foreleser humanfysiologi. Han er en populær foreleser som foreleser fysiologi for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo, mastergradsstudenter ved NTNU og for fysioterapistudenter ved Høyskolen i Oslo. De siste 10 årene har han i tillegg til sin forskerjobb undervist ca 350 timer ved ulike universiteter og høyskoler. Jonny er en aktiv forsker og har publisert 22 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Han er også en ivrig mosjonist og 6 svarts skjorter fra Norseman Extreme Triatlon.