Generell informasjon

NIAK gir deg muligheten til å ta årsstudium i Personlig Trening.

1. Påmelding og kursavgift
2. Kursprogram og Eksamen
3. Pensum og bøker
4. Opptakskrav


1. Påmelding og kursavgift

Kursavgift kr 24 900,- per emne.

Søknadsprosedyrer:

  • Du søker først via Norges Idrettsakademi sitt søknadsskjema
  • Dersom NIAK godkjenner søknaden din, vil du få tilsendt en kontrakt som må signeres og sendes tilbake. Sammen med kontrakten vil det medfølge faktura på et administrasjonsgebyr, og ved at denne betales bekreftes tilbudet om kursplass

Kursavgiften inkluderer:

  • Undervisning skjer på forskjellige arenaer som Follo Folkehøgskole, Møre Folkehøgskole, Heming Treningssenter, Camp X Bali.
  • Veiledning og oppfølgning under kursperioden fra NIAK sine forelesere

Avbestilling

Avbestilling før studiestart gir ikke refusjon administrasjonsgebyret (2.000,-), men refusjon av eventuelt innbetalt studieavgift. Avbestilling etter kursstart gir ingen refusjon av studieavgift.

Betaling:

Faktura forfaller ca. 4 uker før kursstart, og det kan det være lurt å planlegge finansieringen i forkant. Vi har inntrykk av at de fleste studenter finansierer studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Andre alternativer kan være å ta opp lån i bank, eller låne av familien sin. Vi anbefaler imidlertid ikke å ta opp dyre forbrukslån for å finansiere studiet.


2. Kursprogram og eksamen

Kursstart for kursene finner du på studiekalender.

For å få sertifisering som Personlig trener så må både Treningslære og Personlig trener, Aktivitetslære og Ernæring bestås!

Eksamen gjennomføres på studiestedet. For å kunne gå opp til eksamen forutsettes det at studentene har fulgt forelesninger og gjennomført prøveeksamen, samt levert obligatoriske oppgaver der dette kreves.

Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i eksamensforskriftene ved NIAK.

Studenter som trenger spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette. Studenten må ta kontakt i god tid før studiestart. For informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist for spesiell tilrettelegging, send e-post til martin@niak.no


3. Pensum og bøker

Som student har du ansvar for egen læring, og det er viktig at du har gode bøker. Bøkene som står på pensumlistene er nøye plukket ut av vår fagstab. Bøker på pensumlistene er til en hver tid gjeldene.

For å finne de bøkene som er aktuelle for deg, ser du under menypunktet faginformasjon på hvert enkelt fag.


4. Opptakskrav

Vi krever generell studiekompetanse, alternativt 5 års erfaring og realkompetanse eller at studiet tas igjennom ett års Folkehøgskole.

Du kan studere hos oss for å oppnå sertifisering som Personlig Trener.